Last Updated: Friday, 22 July 2022

退休人員 (Retired Teacher & Civil)


李茂榮

林彥佑 楊圖信 羅華芳 鄭政峯 鍾婷婷  

陳志鴻 陸大榮 陸維作 陳淑治 陳耀鐘

高漢謀 楊登貴 戚貴芳 李小雲 曹巧雲

王敦威 劉康雄 吳長茂 何武雄 連敏雄

謝嘉峰 翁義綱 蔡義宏 陳光國 邱太源


 

 

 

 

 

 

Hits: 7815

國立中興大學化學系    402 台中市南區興大路145號 化學館  

NCHU Department of Chemistry     145 Xingda Rd., South Dist., Taichung City 402, TAIWAN R.O.C.  

Tel: 04-22840411   Fax: 04-22862547  E-mail: chem@nchu.edu.tw

(Google Map)   (校園地圖)

 

隱私權政策聲明     網站意見回饋     智慧財產權宣導   網站導覽

 

 

登入    登出   維護